XIV Congreso

Comité Organizador

Presidente
Manuel Alcántara Sáez
Vocales
Guillermo Boscán Carrasquero
Fátima García Díez
Mercedes García Montero
Iván Llamazares Valduvieco
Mar Martínez Rosón
Cristina Rivas Pérez
 Rodrigo Rodrigues-Silveira
Nieves Lagares Díez