VI. titulua.- Desegitea

29. artikulua.

1.- AECPA desegingo da Batzar Nagusiak bilkura berezian hala erabakitzen duenean, gutxienez kideen bi herenak aldeko botoa ematen badu.

2.- Erakundea desegiten bada, ondarea (halakorik balego) Politika eta Administrazio Zientziaren arloko ikerketara edo irakaskuntzara zuzenduko da, Batzar Nagusiak desegitea erabakitzen duen bilkura berezi berean adosten duenaren arabera.