Newsletter Corporatiu de l'IGOP #162 Monogràfic especial

El destacat /  La notícia de la setmana

Dia Internacional de la dona i la nena a la ciència

Dones i ciència. Elles prenen la paraula.

Dia Internacional de la dona i la nena a la ciencia

L'11 de febrer celebrem el dia internacional de les dones i les nenes a la ciència. La iniciativa, que pretén visibilitzar el seu treball i impulsar-ne el seu paper, va sorgir per decisió de l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2015

A l'IGOP ens fem partícips d'aquesta proposta i per això volem celebrar aquest dia donant la veu a les nostres recercadores i visibilitzant-ne la seva feina (ordre alfabètic).

Dra. Míriam AcebilloMíriam Acebillo. Em vaig doctorar en política, polítiques públiques i relacions internacionals per la UAB. Estudio les relacions entre migració, desenvolupament i desigualtat. Ho faig, sobretot, des de la investigació de l'agència migrant, i les relacions de la societat civil amb governs en contextos d'origen de les persones migrants i d'assentament. També m'interessa fer-ho des de l'anàlisi de polítiques de pau i desenvolupament. Investigar suposa per a mi donar llum a processos invisibilitzats o encara no compresos suficientment. M'agrada fer-ho. I crec que la recerca ha de ser una companya de camí de l'acció política i social. + info
Dra. Eva AnduizaEva Anduiza. Les meves àrees de recerca tracten diferents aspectes de la implicació dels ciutadans en la política en les democràcies avançades. Això inclou un interès per les causes i conseqüències de la participació electoral, la protesta política, els mitjans digitals i les actituds polítiques. També estic interessada en actituds davant la corrupció i en metodologies d'enquesta i experimentació. Recentment, la meva investigació s'ha centrat en les conseqüències actitudinals de la crisi econòmica, amb un focus especial en les actituds populistes. Al meu projecte actual exploro com canvien al llarg del temps les actituds dels individus envers la igualtat de gènere i el feminisme. + info
Dra. Iolanda BianchiIolanda Bianchi. Doctora en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i en Planificació Regional i Política Pública en la Universitat IUAV de Venècia. La meva recerca es centra en formes alternatives per satisfer necessitats bàsiques i drets fonamentals a la ciutat, estudiant l'articulació entre iniciatives comunitàries i polítiques públiques. + info
Laura CapdevilaLaura Capdevila. Tinc àmplia experiència en projectes de participació i acció comunitària. En el meu cas la recerca no és una finalitat sinó una eina per poder dissenyar i desenvolupar projectes on l'objectiu sigui la transformació social. A vegades tinc la sensació de ser una mica utòpica, però estic convençuda que no em sentiria a gust desenvolupant la meva tasca professional en un altre àmbit.
Helena CruzHelena Cruz. Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Gestió Urbana per la Erasmus Universiteit Rotterdam. Especialitzada en l'ordenació i planificació del territori, els meus àmbits d'interès són la governança i la participació ciutadana en les polítiques urbanes, la conflictivitat territorial en la planificació urbana, i les formes d'empoderament en la gestió de l'espai públic. + info
Dra. Raquel GallegoRaquel Gallego. Doctora en Ciència Política per la London School of Ecomomics and Political Science (LSE). Les meves àrees de recerca inclouen: anàlisi de polítiques públiques, reforma de l'administració i gestió pública, polítiques de benestar i descentralització. Em dedico a la recerca perquè vull contribuir a la generació de coneixement científic que pugui ser útil per a analitzar, interpretar i abordar problemàtiques socials. Podeu saber més de mi a: + info
Dra. Sheila GonzalezSheila González. Doctora en Política Pública i Transformació Social per la UAB. Faig recerca en diversos temes relacionats amb la desigualtat social i educativa: segregació escolar, educació 0-3, temps fora escola... M'hi dedico perquè crec necessari aportar coneixement des de la ciència política i la sociologia per trobar solucions als problemes socials. Més info sobre les meves recerques a: + info
Alice Lancien
Alice Lancien. Sóc Phd Candidate en estudis urbans en co-tutela entre la UAB-IGOP i la universitat de París Nanterre (França). Les meves àrees de recerca tracten de les transformacions dels barris populars a França i Espanya. M'interessa en particular analitzar en aquest context les pràctiques als espais públics dels i les joves de classes populars. Abans de fer recerca, he treballat durant deu anys com a urbanista especialitzada en participació ciutadana (sóc sòcia de la cooperativa Raons). M'interessa poder generar vincles i coneixements entre diferents àmbits professionals, sempre compromesa amb el dret a la ciutat. + info
Dra. Margarita León
Margarita León. Doctora per la LSE. Les meves àrees principals de recerca són la política pública comparada i la reforma de l'Estat del Benestar, amb un focus específic en els processos de reforma dels sistemes de benestar a Europa segons l'estructura social, els mercats laborals i el disseny i la implementació de la política social. En particular, la relació entre la feina remunerada i la feina no remunerada. La meva línia d'investigació actual estudia la relació entre l'organització social de la cura i la migració i l'educació i l'atenció dels primers anys des de la perspectiva de la inversió social. + info
Dra. Lara Maestripieri
Lara Maestripieri. Doctora en Sociologia i Recerca Social a la Universitat de Trento (Italia). Les meves àrees de recerca són la participació laboral de les dones, la precarietat laboral i els nous riscos socials. Em dedico a això perquè m'agrada molt parlar amb la gent i recollir les histories d'homes i dones com jo i tu per a generar coneixement i canvis a les politiques. Podeu saber més de mi a: www.laramaest.org.
Júlia MirallesJúlia Miralles. Professora associada i estudiant de doctorat en ciència política a la UAB. Les meves àrees de recerca són la integritat institucional i les polítiques públiques, especialment l'àmbit de transparència i prevenció de la corrupció. La meva motivació per la recerca en aquest àmbit rau en el convenciment que les polítiques públiques han de ser eines per una major democràcia i equitat a la nostra societat. Podeu trobar més informació sobre mi a www.juliamirallesdeimperial.weebly.com.
Carolina MuñozCarolina Muñoz. Sóc treballadora Social, Màster en Gerència Pública i actualment curso el Doctorat en Polítiques Públiques a l'IGOP. Les meves línies d'investigació s'han enfocat a polítiques socials, culturals, de salut pública, desenvolupament territorial i institucional. També sóc una activa gestora i promotora de Xarxes professionals i acadèmiques en l'àmbit de l'Avaluació de polítiques públiques i de la participació ciutadana a nivell iberoamericà. + info
Dra. Eva Ostergaard-NielsenEva Østergaard-Nielsen. Professora en Ciència Política per la UAB. Les meves àrees de recerca són migració, xarxes transnacionals i processos de democratització. Actualment estic treballant sobre un projecte de Migració i Difusió Democràtica a Romania, Marroc i Turquia. Em dedico a ser científica perquè vull contribuir a la nostra comprensió del canvi social i polític. Ser recercadora no és mai avorrit! Podeu saber més de mi i de la meva investigació actual a www.migrademo.eu
Marina PeraMarina Pera. Estudiant del programa "Phd in Politics, Policies and International Relations". Estudio la gestió ciutadana de serveis públics com a pràctiques d'aprofundiment democràtic i enfortiment comunitari. M'interessa comprendre com l'organització col·lectiva pot contribuir a la superació de desigualtats socials i transformació de la societat. Des de les ciències socials podem aportar sistematicitat i reflexió a la comprensió de la realitat, i generar coneixement que pugui incentivar i/o recolzar canvis socials. + info
Dra. Ixchel Pérez DuranIxchel Pérez. Doctora en Ciència Polìtica per la Universitat Pompeu Fabra. Les meves àrees  de recerca són les polítiques públiques comparades, la regulació i la rendició de comptes. Les meves línies de recerca s'han concentrat principalment en dos temes interrelacionats: El primer d'ells, l'anàlisi de la rendició de comptes del govern des d'una perspectiva comparada. En particular, he analitzat tres aspectes crucials de la rendició de comptes: el disseny institucional formal, la perspectiva dels ciutadans i la perspectiva dels experts científics. La meva recerca també s'ha centrat en l'anàlisi d'institucions no majoritàries, com les agències de la Unió Europea. Com que aquestes agències s'han creat per ser independents de l'esfera política, he examinat les seves pràctiques de rendició de comptes; el seu performance en crisis transfrontereres; i la seva relació amb polítics i grups d'interès. + info
Dra. Núria RegueroNúria Reguero. Doctorat en Polítiques públiques i transformació social (UAB). Les meves àrees de recerca són la comunicació comunitària i alternativa, els moviments socials i les polítiques públiques. Vaig iniciar-me com a periodista però de seguida em va apassionar la recerca per disposar de més temps, recursos i independència per arribar a reflexions més acurades i estructurals. La recerca va significar per a mi, des de ben joveneta, una eina molt potent d'advocacia per al dret a comunicar, la ràdio i televisió comunitàries i la reivindicació d'unes polítiques públiques de l'audiovisual obertes a la participació ciutadana. + info
Yunailis SalazarYunailis Salazar. Doctoranda en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals (UAB). La meva tesi està centrada en el municipalisme, els serveis públics i el procés d'implementació de la contractació pública socialment responsable a l'Ajuntament de Barcelona. Durant els últims 6 anys, he fet recerca a l'IGOP en projectes relacionats amb l'impacte de les polítiques d'austeritat en la governança de les ciutats, la innovació social, la gestió pública, la participació comunitària i les polítiques culturals. Per a mi, ser investigadora em permet conèixer la realitat de les ciutats, no només per a comprendre la complexitat dels problemes i processos socials actuals, sinó també per a intentar trobar solucions i línies de millora des de les polítiques urbanes. El que més gaudeixo de la recerca és fer entrevistes i la docència!  + info
BMincome project
BMincome Project

17/02/21 - 16h Jornada Online
Jornada de presentació de resultats del Projecte B-MINCOME

El 17 de febrer a la tarda (de 16h a 18h) tindrà lloc la presentació de resultats del projecte Urban Innovative Action B-MINCOME que va finalitzar a finals de 2019. La trobada està organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i hi participaran:

  • La Direcció d'Innovació de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
  •  l'Institut de Govern i Polítiques Públiques
  • IVALUA

Per poder accedir a la jornada s'ha d'accedir mitjançant aquest enllaç

Per si de cas, els facilitem:
– Número de la reunió: 183 769 4345
– Contrasenya: 056418

• La sessió començarà a les 16 h, preguem a les persones ponents que es connectin a les 15h45.
• La sessió serà enregistrada. Podeu desactivar la imatge si no voleu ser enregistrats/des.
• Mantindrem els micròfons tancats.

Jornada Comunitat Coneixement
Sessions on-line.
Cal inscripció prèvia a: egruesom@ext.bcn.cat

La "Comunitat de Recerca i Coneixement" és una iniciativa liderada per l'Àrea de  Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona on hi formen part, entre d'altres, l'IGOP i els seus dos SGR's.

25/02/21 - 16h Cicle de Reflexió, experiències i debat
La recerca aplicada col·laborativa a l'àmbit social

16:00h Presentació de la Comunitat de Recerca i Coneixement.
16:20h Reflexió. La transferència de la recerca en la pràctica dels serveis i projectes.

  • Ricard Gomà Carmona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
  • Carme Borrell Thió. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

17:00h Experiències. D'una necessitat detectada a una intervenció comunitària: el programa 'Creixem sans' de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

  • Yolanda Robles Garrido. Infermera de Salut Comunitària.
  • Francesca Sánchez Martínez. Tècnica de Salut Pública.

17:20h Debat. Coordinació de la sessió: Sonia Sánchez Busquet. CORE- Salut Mental Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

DEC Seminars

Els seminaris tenen lloc a la Facultat de CCPP de la UAB (Campus Bellaterra)

Seminaris DEC
Democràcia, Eleccions i Ciutadania

February 26, 2021 15:30
Berta Barbet (UAB)
"If you are going to talk like that I don't want to participate. Experimental evidence on the effects of debate content and tone on political inequalities." Venue: Sala de Juntes Discussant: Sofia Breitenstein

March 8, 2021 13:00
Angel Torres (UAB)  
"Exploring factors influencing the gender gap in support for international organizations in the AA countries" Venue: Sala de Juntes Discussant: Berta Barbet

Iolanda Bianchi Berlin Seminar

22/02/21 - Seminari online
Another city is possible. Anarchist thinking in the alternative production of urbanity 

Urban commons as anarchist strategy of action: from theory to practice in Barcelona - Seminario con Iolanda Bianchi

Please register at: ptls@isr.tu-berlin.de
Join Zoom Meeting
tu-berlin.zoom.us/j/67892299112
Meeting ID: 678 9229 9112
Passcode: 022021

Iolanda Bianchi
Dra. Iolanda Bianchi

25/02/21 - Seminari online
Città, beni comuni, partecipazione: Esiste il modello Barcellona? 

Città, beni comuni, partecipazione: Esiste il modello Barcellona? - Seminario con Iolanda Bianchi

Event by SET Napoli - i diritti al tempo del turismo
Online: meet.google.com
Dijous, 25 de febrer de 2021 de 18:30 UTC+01 a 20:15 UTC+01
Price: Free · Duration: 1 hr 45 min
Públic  · Anyone on or off Facebook

Solivid Project
https://www.solivid.org/

SAVE the date
Estem preparant una jornada Solivid pel proper 12/03/21. Us mantindrem informats!

16/02/21 - Projecte Solivid
Us presentem els 5 darrers articles publicats de la seva secció de notícies


Post-Pandemia? Il futuro è ancora nelle città. Franceso Indovina (09/02/21)


El vacunacionalismo contraproducente de la UE y el Reino Unido? Armin von Bogdandy & Pedro Villareal (08/02/21)


Vaccines have gave us hope, but they won't end the global battle against COVIDAndrew Pollard (04/02/21)


La gestión pública de la pandemia: diez aprendizajesFrancisco Longo (03/02/21)


Radicalismo violento tras el COVIDManuel Torres Soriano (03/02/21)

Taller a Sant Cugat 

10/02/21 - Autogestió i economia solidària
Taller sobre coproducció a Sant Cugat del Vallès

El grup Coproducció pro-comú i desenvolupament territorial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (IGOP-ICTA) va realitzar un taller per abordar la col·laboració entre iniciatives d'autogestió i de l'Economia Solidària amb els ajuntaments, el passat 10 de febrer. 

Hi van participar la cooperativa d'habitatge 4 Pins, el centre autogestionat Cal Temerari, el Grup de lectura d'Ecologia Política, la cooperativa de consum El Cabàs, el Taller Jeroni de Moragas i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. 

La transparència, el lideratge compartit, el control de pressupostos i l'ajust al funcionament i ritmes de les iniciatives d'autogestió són alguns dels elements clau assenyalats. Més informació sobre el grup Coproducció Procomú a l'AMB

Master PSiAC 2021-22
Més informació

16/02/2021- Inscripcions obertes
Màster en Polítiques Socials i Acció comunitària: sessió informativa 

Ja són obertes les inscripcions al Màster oficial en Polítiques Socials i Acció comunitària, coordinat per les universitats Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida i Vic. La primera sessió informativa d'enguany serà el proper 24 de febrer de 18:00h – 19:30h CET. Cal inscriure's al següent enllaç: https://cutt.ly/2jMXaxH.

El Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària es presenta com a una proposta professionalitzadora i de recerca construïda des de l'abordatge de les polítiques públiques i l'acció comunitària. Aquesta proposta formativa combina l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics amb la participació de professorat acadèmic i professional i utilitza el treball de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat del territori. 

Projecte IAP escoles

Febrer 2021- Projecte IAP
Continuem les pràctiques a les aules! 

Els projectes d'IAP de les escoles del Turó de la Peira (Escola El Turó) i lde Trinitat Nova (IeTN) continúa en procès de conèixer la figura del Investigador Social i la importància del seu treball. Aquí us deixem uns dibuixos que han realitzats alguns dels alumnes. Nosaltres els veiem molt animats! 

IATUR conference
All info available here!

Call for abstracts
43rd International Time Use Research (IATUR) Conference

Call for abstracts for the 43rd International Time Use Research (IATUR) Conference is opened. The 43rd  IATUR conference will be taking place at Barcelona, Spain on 27 - 29 October 2021.

The International Association for Time Use Research (IATUR) facilitates exchange of ideas, methodology, and data collection techniques among researchers and compilers of official statistics regarding daily activity patterns and changes in people's behaviour over time.

This year's conference, taking place in Barcelona, aims at Connecting Time Use Research with Public Policies, Organizations and Society. Time-use research has the potential to inform key rime use policies such as education schedules, mobility, equality policies, amongst may others. The 2021 IATUR conference wants to explore the connection between research, policy-making and social changes. 

CIDOB Carlos Delclós

Novetat IGOP Consulta ]
La vivienda en la era digital: tendencias e implicaciones  

Delclós, Carlos; La vivienda en la era digital: tendencias e implicaciones. CIDOB Notes internacionals 245 (12/2020). E-ISSN: 2013-4428; D.L.: B-8439-2012
disponible en castellano e inglés.

In the eye of the storm again   

Novetat IGOP [ Consulta ]
In the eye of the storm... again! Social policy responses to COVID19 in Southern Europe

Moreira, A, Léon, M, Coda Moscarola, F, Roumpakis, A. In the eye of the storm...again! Social policy responses to COVID19 in Southern Europe. Soc Policy Adm. 2021; 1– 19. 
https://doi.org/10.1111/spol.12681
First published: 29 December 2020. 

Comparative European Politics 

Novetat IGOP Consulta ]
Drivers of Integration? The Role of European Union Agencies in Transboundary Crises

Jordana, J., Pérez-Durán, I., and Triviño-Salazar, J.C. (2020). Drivers of Integration? The Role of European Union Agencies in Transboundary Crises. Comparative European PoliticsOnlinefirst, https://doi.org/10.1057/s41295-020-00221-6

Diaspora policies   

Novetat IGOP Consulta ]
Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Turkish Citizens Abroad

Aydin S., Østergaard-Nielsen E. (2020) Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Turkish Citizens Abroad. In: Lafleur JM., Vintila D. (eds) Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 3). IMISCOE Research Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51237-8_25