6es Jornades Visions del Món Africà

El futur de la memòria múltiple: patrimoni, desenvolupament i gestió de conflictes a l'Àfrica.

Acceso al programa.